IZRADA ENERGETSKIH PROJEKATA!!!

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat je potreban ako:
– prodajete nekretninu (od 1.7.2013.)
– dajete nekretninu u najam (od 1.1.2016.)
Obveza vlasnika nekretnine:
– kod oglašavanja nekretnina u oglasu navesti energetski razred objekta
– dati energetski certifikat na uvid potencijalnom kupcu
– energetski certifikat priložiti kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora
Energetski certifikat mora imati:
– svaka zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup
– svaka zgrada javne namjene, ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m²
Za izradu energetskog certifikata nove zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi dostaviti:
– glavni projekt
– završno izvješće nadzornog inžinjera
– pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
Za izradu energetskog certifikata postojeće zgrade ovlaštena osoba mora provesti energetski pregled zgrade. Investitor ili vlasnik zgrade dućan je ovlaštenoj osobi omogućiti provođenje energetskog pregleda i osigurati sve podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju, a osobito:
– podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine (računi od opskrbljivača ili na drugi način)
– tehničku dokumentaciju građevine i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustavima koji su predmet pregleda (građevinski projekt, strojarski projekt, elektro projekt i dr.)

Energetski certifikat nije potreban za:

1. zgrade koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²;
2. zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
3. privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
4. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
5. jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
6. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
7. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
8. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača

IZRAĐUJEMO PROJEKTE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA!!!

Program je fokusiran na unaprjeđenje energetskih svojstava postojećih zgrada RH, a mjere se mogu grupirati u tri grupe:

  • poticanje obnove vanjske ovojnice
    (povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjena prozora),

  • poticanje zamjene sustava grijanja
    (zamjena postojećih sustava grijanja koji koriste električnu energiju ili fosilna goriva novim sustavima s kondenzacijskim plinskim bojlerima) te

  • poticanje korištenja OIE
    (ugradnja sunčanih toplinskih kolektora, ugradnja dizalica topline te ugradnja malih peći na biomasu).

Obratite nam se sa povjerenjem.
ovlašteni certifikator
Leon Gelić, bacc.ing.el.