Česta pitanja vezana za energetski certifikat i energetsko certificiranje

1. Čemu služi energetski certifikat?

Energetski certifikat omogućuje kupcu uvid u kvalitetu gradnje sa stajališta potrošnje energije. Primarna svrha energetskog certificiranja, tj. energetske certifikacije je u zaštiti kupaca i podizanju kvalitete gradnje, poticanju ulaganja u energetsku učinkovitost.

2. Do kada treba provesti energetski pregled i izraditi energetski certifikat za postojeće zgrade, stanove i poslovne prostore koji se prodaju?

Od 2011. godine postoji zakonska obveza, ali su tek kasnije uvedene kazne. Prema zakonu od 01.07.2013. energetski certifikat prilikom prodaje mora imati svaka zgrada, stan ili poslovni prostor, koji se nalaze u zgradi većoj od 50m2. Od 01.01.2014. kažnjivo je oglašavanje u medijima nekretnina koje nemaju energetski certifikat.

3. Kada treba izraditi energetski certifikat za postojeće zgrade, stanove i poslovne prostore koji se iznajmljuju?

Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine. Taj datum je konačni rok do kada vlasnik nekretnine koja se iznajmljuje treba napraviti energetski certifikat.

5. Kada treba izraditi energetski certifikat za nove zgrade?

Investitor nove zgrade dužan je osigurati energetski certifikat zgrade prije obavljanja tehničkog pregleda. Energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

6. Koji je zakonski rok za zgrade javne namjene da naprave energetski certifikat?

Sve zgrade javne namjene preko 500m2 morale su po zakonu pribaviti energetski certifikat do 31. prosinca 2012. godine. Za zgrade preko 250m2 rok je 09.07.2015. Zgrade javne namjene su primjerice: poslovne zgrade, zgrade državnih tijela, zgrade banaka, trgovina, restorana, hotela, škola i sl.

7. Kolika je kazna za prodaju zgrade bez energetskog certifikata?

Za prodaju nekretnine bez energetskog certifikata zgrade donesena je nova odredba kojom se kazna vlasniku povećava na iznos do 100.000 kuna. Kazna za pravnu osobu ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina iznosi do 30.000,00 kuna a za fizički osobu ovlaštenog posrednika novčana je kazna do 10.000,00 kuna.

8. Koji je rok važenja energetskog certifikata?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

9. Tko je ovlašten izdavati energetski certifikat?

Energetski certifikat izdaje ovlašteni energetski certifikator. Pravne osobe ovisno o vrsti ovlaštenja, mogu izdavati energetski certifikat za zgrade sa složenim ili sa jednostavnim tehničkim sustavom. Kod zgrada preko 400m2 u postupku energetskog certificiranja sudjelu 3 inženjera, od kojih je svaki ovlašteni energetski certifikator za drugu struku – elektrotehnika, strojarstvo, građevina ili arhitektura.

10. Koje zgrade moraju imati javno izložen energetski certifikat?

Zgrade javne namjene koje imaju ukupnu korisnu površinu veću od 1000 m2 moraju imati energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade.

11. Da li kao kupac stana od prodavatelja imam pravo tražiti energetski certifikat?

Da, to je i jedan od ciljeva da kupac zna što dobiva, tj. koliko je njegov budući stan kvalitetno napravljen sa energetske strane i gdje će mu režijski troškovi za potrošnju energije biti manji. Energetsko certificiranje će doprinijeti regulaciji tržišta nekretnina te potaknuti Investitore na kvalitetniju gradnju i korištenje boljih materijala.

12. Zašto bi prodavatelju stana bilo u interesu da napravi energetski certifikat ?

Jer u suprotnom krši zakon i izlaže se novčanoj kazni do 100.000 kuna. Također, nekretnina koja ima energetski certifikat na tržištu vrijedi više jer većina zgrada se prodaje bez njega, što dovoljno govori o ozbiljnosti Investitora, tj. prodavatelja. Kvalitetno sagrađene nekretnine time će doći do izražaja.

13. Što je energetski razred zgrade?

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade. Postoji 8 energetskih razreda s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred

14. Kako se može poboljšati energetski razred za postojeće zgrade?

Izdavanje energetskog certifikata obuhvaća i energetski pregled zgrade sa davanjem prijedloga mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane.

15. Da li je termografsko snimanje uvjet za izradu energetskog certifikata?

Ne, infracrvena termografija nije obavezna kod energetskog certificiranja, ali je preporučljiva. Najpouzdaniji način da se stvarno utvrdi energetska propusnost objekta je izmjera metodom infracrvene termografije. Njome se mogu otkriti nepravilnosti kod građenja koje mogu utjecati na preporuke u zaključku energetskog pregleda. Međutim, cijena izrade energetskog certifikata je veća ako uključuje i termografsko izvješće od strane ovlaštenog termografista. Stoga kod skupljih nekretnina preporučamo izradu energetskog certifikata na osnovu termografskog izvješća jer je to najbolji način da se kupac nekretnine zaštiti od mogućih propusta u gradnji i loših izvođača radova.

16. Koja je cijena izrade energetskog certifikata?

Cijena se razlikuje za nove zgrade i postojeće, jer je i obim posla puno veći kod postojećih zgrada. Za odrediti cijenu energetskog certifikata najbitnija je kvadratura zgrada, možete nas kontakitrati na e-mail ili telefon.