Energetska obnova obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je objavio uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 2024. godine, za koju je planirani budžet 120 milijuna eura, a poziv se planira objaviti najkasnije do konca veljače 2024.  Detaljnije na linku [ SUFINANCIRANE AKTIVNOSTI ]

Uvjeti i kriteriji za energetsku obnovu obiteljskih kuća u PDF formatu [ SKINI DOKUMENT ]


Aktualni poticaji za solarne elektrane

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi natječaj za sufinanciranje solarnih elektrana. Poticaji su trenutno raspoloživi za kućanstva, poduzetnike u određenim sektorima djelatnosti te poljoprivredna gospodarstva.

SUBVENCIJE ZA FIZIČKE OSOBE

Subvencije za već ugrađene elektrane – Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23)
Podnošenje prijava: 15. studenog 2023. – 31. prosinca 2023.
–Javni poziv za poticanje FN u OK EnU-4_23 – PDF [ SKINI DOKUMENT ] ili potražite na www.fzoeu.hr.

 

 


Energetska obnova 2021.

Fasada, stolarija, krov, kotlovi, paneli!
Energetska obnova obiteljskih kuća je program Vlade RH s ciljem povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, a smanjenja potrošnje energije i emisije CO2 u atmosferu. Ostvarite 60% poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2021. godini! Prijavite se na natječaj!
Energetska obnova obiteljskih kuća
Energetska obnova obiteljskih kuća 2021 kreće sredinom rujna! Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) najavio je osiguranih 400 milijuna kuna bespovratnih sredstava (od čega 100 milijuna za obiteljske kuće oštećene u potresu) u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Uvjeti ostaju manje-više isti kao prošle godine, a i prijave se nastavljaju online, po sistemu najbržeg prsta. Natječaj se intenzivno priprema i u niskom je startu!
Jeste li spremni na energetsku obnovu Vaše obiteljske kuće? Pripremite se na vrijeme!
Poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća obuhvaćaju:
 1.  Toplinsku zaštitu ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, stolarije, krova iznad grijanog prostora, stropa, ukopanih dijelova i poda)
 2.  Zamjenu vanjske stolarije
 3.  Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčani toplinski pretvarači – kolektori (solarni paneli), sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu), dizalice topline i foto-naponski pretvarači/paneli).
Poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća NE obuhvaćaju:
 1. Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (prethodna točka 3.) ukoliko istovremeno nije prijavljena neka mjera iz točke 1. (Moguće da u nadolazećem pozivu 2021. ovaj uvjet više neće vrijediti.)
 2. Sufinanciranje elaborata energetskim certifikatorima. Dakle, ovaj trošak preuzimaju stranke koje se prijavljuju na javni poziv. (Izuzetak su ranjive skupine građana kojima će biti sufinancirano 100% iznosa izrade elaborata, do maksimalno 10.000 kn.)
 3. Energetsku obnovu novih kuća koje su izgradnji, ili nedovršene, tj. bez dokumenta o legalnosti objekta.
 4. Energetsku obnovu potkrovlja, ukoliko direktno ispod krova već nije legalan i grijan stambeni prostor.
Uvjeti za energetsku obnovu
Uvjeti za dobivanje poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća su slijedeći:
 • Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena, s pravomoćnim dokumentima kojima se dokazuje legalnost
 • Vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika obiteljske kuće mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi
 • Vlasnik, niti suvlasnik ne smije biti pravna osoba
 • Obiteljska kuća mora biti do 600 m2 bruto podne površine (BPP)
 • Najmanje 50% BPP obiteljske kuće mora biti namijenjeno za stanovanje
 • Obiteljska kuća smije imati najviše tri stambene jedinice
 • Energetski razred kuće (prema energetskom certifikatu, vrijednost QH,nd) mora biti D, ili niži za kontinentalni dio Hrvatske, tj. C, ili niži za primorski dio Hrvatske.
 • Obnovom se ne smije promijeniti neto građevinska površina
 • Obiteljska kuća ne smije imati narušenu mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcijskih elemenata
 • Morate na vrijeme predati kompletnu i urednu dokumentaciju koja se traži natječajem (tj. javnim pozivom).
 • Podnositelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik, ili suvlasnik
Kontaktirajte nas na vrijeme, kako bi Vam unaprijed pripremili dokumentaciju za javni poziv. Imajte u vidu da je novim nacrtom za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021. predviđen javni poziv, a ne natječaj (iako ga tako nazivamo u određenim dijelovima teksta, kao udomaćenu riječ), a razlika je u tome što se u javnom pozivu prihvaćaju prvih X prijava koje zadovoljavaju uvjete poziva, dok se na natječaju prihvaćaju sve uredne prijave u natječajem zadanom roku.
Prijave na ovaj poziv vrše se preko online aplikacije po sistemu najbržeg prsta.

IZRADA ENERGETSKIH PROJEKATA!!!

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat je potreban ako:
– prodajete nekretninu (od 1.7.2013.)
– dajete nekretninu u najam (od 1.1.2016.)
Obveza vlasnika nekretnine:
– kod oglašavanja nekretnina u oglasu navesti energetski razred objekta
– dati energetski certifikat na uvid potencijalnom kupcu
– energetski certifikat priložiti kao sastavni dio kupoprodajnog ugovora
Energetski certifikat mora imati:
– svaka zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup
– svaka zgrada javne namjene, ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m²
Za izradu energetskog certifikata nove zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi dostaviti:
– glavni projekt
– završno izvješće nadzornog inžinjera
– pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
Za izradu energetskog certifikata postojeće zgrade ovlaštena osoba mora provesti energetski pregled zgrade. Investitor ili vlasnik zgrade dućan je ovlaštenoj osobi omogućiti provođenje energetskog pregleda i osigurati sve podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju, a osobito:
– podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine (računi od opskrbljivača ili na drugi način)
– tehničku dokumentaciju građevine i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustavima koji su predmet pregleda (građevinski projekt, strojarski projekt, elektro projekt i dr.)

Energetski certifikat nije potreban za:

1. zgrade koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²;
2. zgrade koje imaju predviđeni vijek uporabe ograničen na dvije godine i manje;
3. privremene zgrade izgrađene u okviru pripremnih radova za potrebe organizacije gradilišta;
4. radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge gospodarske zgrade koje se, u skladu sa svojom namjenom, moraju držati otvorenima više od polovice radnog vremena ako nemaju ugrađene zračne zavjese;
5. jednostavne građevine utvrđene posebnim propisom;
6. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku u slučaju prisilne prodaje ili ovrhe;
7. postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju bračnom drugu ili članovima uže obitelji;
8. zgrade koje se ne griju ili se griju na temperaturu do +12 °C osim hladnjača

IZRAĐUJEMO PROJEKTE ZA ENERGETSKU OBNOVU OBITELJSKIH KUĆA!!!

Program je fokusiran na unaprjeđenje energetskih svojstava postojećih zgrada RH, a mjere se mogu grupirati u tri grupe:

 • poticanje obnove vanjske ovojnice
  (povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjena prozora),

 • poticanje zamjene sustava grijanja
  (zamjena postojećih sustava grijanja koji koriste električnu energiju ili fosilna goriva novim sustavima s kondenzacijskim plinskim bojlerima) te

 • poticanje korištenja OIE
  (ugradnja sunčanih toplinskih kolektora, ugradnja dizalica topline te ugradnja malih peći na biomasu).

Obratite nam se sa povjerenjem.
ovlašteni certifikator
Leon Gelić, bacc.ing.el.